Skip links

Спонсор

Чуулганд оролцох асуудлаар:

Э.Самбуудорж | sambuudorj@coalmongolia.mn | 8811-9152

Ивээн тэтгэгчийн тоо: 1

$40,000

Нэрэмжит үйл ажиллагаа
Хүндэтгэлийн хүлээн авалт
+250 VIP зочин

Үзэсгэлэнгийн бүүт
Бүүтний хэмжээ: (Урт х Өргөн) 6м x 4м
Бүүтний байршил: Diamond
Чуулганд оролцох мандатны тоо: 10
Өдрийн хоолны тасалбар: 10
Цай, кофе, ус, амттаны тасалбар: 10
Илтгэлийн хугацаа: 20 минут
Илтгэл тавих хэсэг: 1-р хэсэгт
Ивээн тэтгэгчийн туг: /3.0м х 1.5м/

Хүндэтгэлийн хүлээн авалтын үеэр ивээн тэтгэгчийн дурсгалын цом гардан авах

Чуулганы панелист хийх

Ивээн тэтгэгчийн лого байрших хэсэг

Хурлын танхимын дэлгэцэнд (15м х 4.5м)

Брошурт (Англи, Хятад, Монгол хэлээр)

Ивээн тэтгэгчийн Лого ТВ-ээр цацах шторконд

Маркетингийн бусад материалуудад

Ивээн тэтгэгчийн тоо: 2

$30,000

Нэрэмжит үйл ажиллагаа
Чуулганы цүнх эсвэл дэвтэр+үзэг+мандат нь дээр лого байрших

Үзэсгэлэнгийн бүүт
Бүүтний хэмжээ: (Урт х Өргөн) 6м x 4м
Бүүтний байршил: Platinum
Чуулганд оролцох мандатны тоо: 8
Өдрийн хоолны тасалбар: 10
Цай, кофе, ус, амттаны тасалбар: 10
Илтгэлийн хугацаа: 20 минут
Илтгэл тавих хэсэг: 1-р хэсэгт
Ивээн тэтгэгчийн туг: /3.0м х 1.5м/

Хүндэтгэлийн хүлээн авалтын үеэр ивээн тэтгэгчийн дурсгалын цом гардан авах

Чуулганы панелист хийх

Ивээн тэтгэгчийн лого байрших хэсэг

Хурлын танхимын дэлгэцэнд (15м х 4.5м)

Брошурт (Англи, Хятад, Монгол хэлээр)

Ивээн тэтгэгчийн Лого ТВ-ээр цацах шторконд

Маркетингийн бусад материалуудад

Ивээн тэтгэгчийн тоо: 2

$20,000

Нэрэмжит үйл ажиллагаа
Үдийн зоог
(Шангри-Ла буфет ресторан)

Үзэсгэлэнгийн бүүт
Бүүтний хэмжээ: (Урт х Өргөн) 6м x 4м
Бүүтний байршил: Gold 1 эсвэл 2
Чуулганд оролцох мандатны тоо: 5
Өдрийн хоолны тасалбар: 10
Цай, кофе, ус, амттаны тасалбар: 10
Илтгэлийн хугацаа: 20 минут
Илтгэл тавих хэсэг: 2-р хэсэгт
Ивээн тэтгэгчийн туг: /3.0м х 1.5м/

Хүндэтгэлийн хүлээн авалтын үеэр ивээн тэтгэгчийн дурсгалын цом гардан авах

Чуулганы панелист хийх

Ивээн тэтгэгчийн лого байрших хэсэг

Хурлын танхимын дэлгэцэнд (15м х 4.5м)

Брошурт (Англи, Хятад, Монгол хэлээр)

Ивээн тэтгэгчийн Лого ТВ-ээр цацах шторконд

Маркетингийн бусад материалуудад

Ивээн тэтгэгчийн тоо: 4

$10,000

Нэрэмжит үйл ажиллагаа
Цайны завсарлага
(Кофе, цай, ус, амттан)

Үзэсгэлэнгийн бүүт
Бүүтний хэмжээ: (Урт х Өргөн) 4м x 2м
Бүүтний байршил: Silver 1-4
Чуулганд оролцох мандатны тоо: 3
Өдрийн хоолны тасалбар: 10
Цай, кофе, ус, амттаны тасалбар: 10
Илтгэлийн хугацаа: 20 минут
Илтгэл тавих хэсэг: 3 эсвэл 4-р хэсэгт
Ивээн тэтгэгчийн туг: /3.0м х 1.5м/

Хүндэтгэлийн хүлээн авалтын үеэр ивээн тэтгэгчийн дурсгалын цом гардан авах

Чуулганы панелист хийх

Ивээн тэтгэгчийн лого байрших хэсэг

Хурлын танхимын дэлгэцэнд (15м х 4.5м)

Брошурт (Англи, Хятад, Монгол хэлээр)

Ивээн тэтгэгчийн Лого ТВ-ээр цацах шторконд

Маркетингийн бусад материалуудад