ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ - ӨРСӨЛДӨӨНД МАНЛАЙЛЪЯ
ерөнхий зохион байгуулагч
хамтран зохион байгуулагч
технологийн хамтрагч

НҮҮРСНИЙ САЛБАРЫН ХУДАЛДАА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ОЛОН УЛСЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ, ҮЗЭСГЭЛЭН

9 дэх удаагаа
“Coal Mongolia” нүүрсний салбарын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын олон улсын  чуулга уулзалт, үзэсгэлэн нь Монгол улсын нүүрсний салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, нүүрсний экспорт, худалдаа, тээвэр ложистикийг сайжруулах, Азийн зах зээлд Монголын нүүрсний салбарын өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор 2011 оноос жил бүр амжилттай зохион байгуулагдсаар ирлээ.

Нүүрсний салбарын зах зээл, үнийн чиг хандлагын талаар дэлхийн шилдэг судлаачдын байр суурийг сонсоно.

Салбарын лидерүүдтэй нүүр тулан уулзаж бизнесийн харилцаа хамтын ажиллагаа тогтооно.

Салбарын бодлого, төлөвлөлт, шинэ төслийн мэдээлэл авна.

Хөрөнгө оруулалт татах, Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг олох.

Борлуулалтаа нэмэгдүүлнэ.

Шинэ техник, технологийн үнэ өртөг, бүтээмжийн мэдээлэл авна.

Бага зардлаар цаг хугацаа хэмнэн бизнесээ өргөжүүлнэ.

08:00
Зочдыг бүртгэх, Ивээн тэтгэгчдийн гарын бэлэг гардуулах
09:00
Чуулганы нээлт, мэндчилгээ
Чуулганы 1-р хэсэг: Нүүрсний салбарын бодлого, төлөвлөлт
09:30
Илтгэгч: Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яамны төлөөлөл
10:00
Даймонд ивээн тэтгэгчийн илтгэл
10:30
Платиниум Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 1 Platinium ивээн тэтгэгчээр оролцох
11:00
Платиниум Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 2 Platinium ивээн тэтгэгчээр оролцох
11:30
Цай кофений завсарлага, хэвлэлийн бага хурал
Чуулганы 1-р хэсгийн үргэлжлэл: Монголын нүүрсний салбарын бодлого, төлөвлөлт
12:00
Ерөнхий зохион байгуулагчийн илтгэл
12:30
Илтгэл (Захиалах боломжтой) Ивээн тэтгэгчээр оролцох
13:00
Үдийн хоолны завсарлага
Чуулганы 2-р хэсэг: Монгол-Хятадын нүүрсний салбарын бизнес форум
14:00
Хамтран зохион байгуулагчийн илтгэл - 1
14:30
Хамтран зохион байгуулагчийн илтгэл - 2
15:00
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
15:30
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
16:00
Цай кофений завсарлага
Чуулганы 2-р хэсгийн үргэлжлэл: Монгол-Хятадын нүүрсний салбарын бизнес форум
16:30
Гоулд спонсорын илтгэл-1 Gold ивээн тэтгэгчээр оролцох
17:00
Гоулд спонсорын илтгэл-2 Gold ивээн тэтгэгчээр оролцох
17:30
Сэдвийн хэлэлцүүлэг:
Эхний өдрийн чуулганы хаалт
08:00
Зочдыг бүртгэх
Чуулганы 3-р хэсэг: Нүүрсний боловсруулалтын технологи ба агаарын бохирдол
9:00
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газрын илтгэл
9:30
Силвер Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 1 (Захиалах боломжтой) Silver ивээн тэтгэгчээр оролцох
10:00
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
10:30
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
11:00
Сэдвийн хэлэлцүүлэг
11:30
Цай кофений завсарлага
Чуулганы 4-р хэсэг: Нүүрс олборлолт, баяжуулалт, тээвэрлэлтийн техник технологи, эдийн засаг, байгаль орчин
12:00
Илтгэл (Захиалах боломжтой) Илтгэгчээр оролцох
12:30
Силвер Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 2 (Захиалах боломжтой) Silver ивээн тэтгэгчээр оролцох
13:00
Үдийн хоолны завсарлага (Шангри-Ла зочид буудал)
Чуулганы 4-р хэсгийн үргэлжлэл: Нүүрс олборлолт, баяжуулалт, тээвэрлэлтийн техник технологи, эдийн засаг, байгаль орчин
14:00
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
14:30
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
15:00
Силвер Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 3 (Захиалах боломжтой)
15:30
Сэдвийн хэлэлцүүлэг
16:00
Цай кофений завсарлага
Чуулганы 5-р хэсэг: Эрчим хүчний нүүрсний цахилгаан станцын төслүүд
16:30
Илтгэл (Захиалах боломжтой)
17:00
Илтгэл (Захиалах боломжтой) Илтгэл захиалах
17:30
Силвер Ивээн тэтгэгчийн илтгэл - 4 (Захиалах боломжтой) Илтгэл захиалах
18:00
Чуулганы хаалт
19:00
Хүндэтгэлийн хүлээн авалт
Шангри-Ла зочид буудал, Улаанбаатар хот

Онцлох оролцогчид

Coal Mongolia 2019 арга хэмжээ нь уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагч, мэргэжилтэн, шийдвэр гаргагч, оролцогч талуудыг холбосон томоохон чуулга уулзалт юм.