ЭНЭ ЖИЛИЙН ОНЦЛОХ ОРОЛЦОГЧИД

ЗГ-ын гишүүд, яам агентлагийн газрын дарга, мэргэжилтэн

Худалдаа, тээвэр ложистикийн компаниуд

Оператор
компаниуд

Хөрөнгө оруулагчид, банк, санхүүгийн байгууллагууд

Хайгуул төсөл эзэмшигчид, жуниор компаниуд

Техник технологийн компаниуд, бэлтгэн нийлүүлэгчид

Зөвлөх үйлчилгээ, программ хангамжийн компаниуд

Эрдэмтэн судлаач,
Мэргэжилтнүүд